Aktualności

09.03.2015

Sztuka Ludowa Małopolski


Na warsztatach plastycznych - Pani Agnieszka, nasza Pani plastyk zainteresowała ostatnio dzieci sztuką ludową. Jako, że nasze Przedszkole mieści się w Bronowicach, wystarczy tylko wyjść na pole - tak, na pole - w Bronowicach wychodzi się na pole :) aby zobaczyć Rydlówkę, starą kuźnię, przepiękne kapliczki. Stare zwyczaje ludowe, osadzanie chochoła, przejazd do Rynku na wozach drabiniastych w strojach ludowych, kultywowane są przez Towarzystwo Przyjaciół Bronowic. Zapoznanie dzieci z tymi zabawami i obyczajami ludowymi, pozwalają wiązać dzieci z własnym regionem, a także może być inspiracją do stworzenia prac plastycznych.

Inspiracje, które znalazły odzwierciedlenie w pracach Oli, Antka i Gustawa zostały wysoko ocenione przez jury konkursu "Sztuka Ludowa w Małopolsce", zostały nagrodzone w tym konkursie, organizowanym przez MDK w Krakowie.

Dzieciom bardzo gratulujemy, a Pani Agnieszcze dziękujemy za przybliżenie Przedszkolakom tematu sztuki ludowej.